artykuł nr 1

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie Wójta Gminy Miedźno z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2017 rok

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2017 rok.

Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 10 kwietnia 2018 r., poz. 2527

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/2527/

artykuł nr 3

Sprawozdanie Wójta Gminy Miedźno z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2017 rok

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2017 rok.

Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 10 kwietnia 2018 r., poz. 2527

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/2527/

artykuł nr 4

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do 30 czerwca roku 2017

artykuł nr 5

Uchwała Nr 177/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 29 grudnia 2016 r., poz. 7192

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=7192

Załączniki:
Treść uchwały MB