artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 122/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
Treść zarządzenia 127 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 121/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Załączniki:
Treść zarządzenia 113 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Załączniki:
Treść zarządzenia 106 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
Treść Zarządzenia 128 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 118/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

 

Załączniki:
Treść Zarządzenia 387 KB