artykuł nr 1

Uchwała Nr 119/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie nierozpatrzenia skargi dotyczącej czynności realizowanych przez Wójta Gminy Miedźno jako
reprezentanta strony cywilnoprawnej

Załączniki:
Treść uchwały 171 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 118/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Załączniki:
Treść uchwały 174 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 117/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r.

sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2020 rok

Załączniki:
Treść uchwały 183 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 116/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa na 2020 rok

Załączniki:
Treść uchwały 179 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 115/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2020-2038

Załączniki:
Treść uchwały 496 KB