artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załączniki:
Treść zarządzenia 347 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych na 2020 rok

Załączniki:
Treść zarządzenia 362 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów podlegających weryfikacji Urzędu Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść zarządzenia 248 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży
roboczej, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Załączniki:
Treść zarządzenia 721 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załączniki:
Treść zarządzenia 391 KB