artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia rotacyjnego systemu pracy w Urzędzie Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść zarządzenia 187 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Miedźnie za 2019 rok

Załączniki:
Treść zarządzenia 209 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miedźno na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załączniki:
Treść zarządzenia 368 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2019 rok

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Załączniki:
Treść zarządzenia 94 KB