artykuł nr 1

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020

artykuł nr 2

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

artykuł nr 3

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku

artykuł nr 4

Uchwała Nr 114/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r.