artykuł nr 1

Uchwała Nr 114/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r.