artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Załączniki:
Treść zarządzenia 334 KB
Treść zarządzenia 334 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie za 2020 rok

Załączniki:
Treść zarządzenia 208 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miedźno na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załączniki:
Treść zarządzenia 296 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2020 rok

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Załączniki:
Treść zarządzenia 194 KB