artykuł nr 1

Uchwała Nr 186/XXII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Gminy Miedźno

Załączniki:
Treść uchwały 136 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 185/XXII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2021-2032

Załączniki:
Treść uchwały 518 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 184/XXII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 marca 2021 r.

Załączniki:
Treść uchwały 692 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 183/XXII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostrowy nad Okszą

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 182/XXII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Władysławów

Załączniki:
Treść uchwały MB