artykuł nr 1

Uchwała Nr 227/XXVIII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2034

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 226/XXVIII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2021 r.

Załączniki:
Treść uchwały 484 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 225/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2034

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 224/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 223/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

Załączniki:
Treść uchwały 225 KB