artykuł nr 1

Statut Gminy Miedźno

artykuł nr 2

Nieaktualny Statut Gminy Miedźno