artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 92/X/2003 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Miedźno na rok 2004 w ramach realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 91/X/2003 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Miedźno na lata 2004 w ramach realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych.

artykuł nr 3

UCHWAŁY Nr 90/X/2003 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Miedźno na lata 2004-2005 w ramach realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 89/X/2003 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Miedźno na lata 2004-2005 w ramach realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 88/IX/2003 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: powołania zespołu wyrażającego swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów