artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 128/XIV/2003 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 127/XIV/2003 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 126/XIV/2003 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: ustalenia podatku od środków transportowych na 2004r.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 125/XIV/2003 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek oraz zwolnień z opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 124/XIV/2003 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: ustalenia wysokości diety dla sołtysów.