artykuł nr 1

wysokość podatku od nieruchomości w 2022 r.

artykuł nr 2

wysokość podatku od nieruchomości w 2020 oraz 2021 roku

artykuł nr 3

wysokość podatku od nieruchomości w 2017/2018 roku

artykuł nr 4

wysokość podatku od nieruchomości w 2016 roku

artykuł nr 5

wysokość podatku od nieruchomości w 2013, 2014 i 2015 roku

obrazek