artykuł nr 1

podatek rolny w 2022 roku

Podatek rolny w 2022 roku

153,70 zł/ 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych;

307,40 zł/ 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów.

Na podstawie:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 951)

artykuł nr 2

podatek rolny w 2021 roku

Podatek rolny w 2021 roku 

146,375 zł/ 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych; 

292,75 zł/ 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów. 

Na podstawie: 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 983) 

artykuł nr 3

podatek rolny w 2020 roku

artykuł nr 4

podatek rolny w 2018 roku

artykuł nr 5

podatek rolny w 2017 roku