artykuł nr 1

podatek leśny w 2022 r.

Podatek leśny w 2022 roku 

46,6972 zł/1 ha fizyczny lasu 

Na podstawie: 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 950) 

artykuł nr 2

podatek leśny w 2021 roku

Podatek leśny w 2021 roku 

43,3048 zł/1 ha fizyczny lasu 

Na podstawie:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 982) 

artykuł nr 3

podatek leśny w 2020 roku

podatek leśny w 2020 roku wynosi 42,7328 zł/hektar fizyczny

artykuł nr 4

podatek leśny w 2019 roku

podatek leśny w 2019 roku wynosi 42,2356 zł/hektar fizyczny

artykuł nr 5

podatek leśny w 2014 roku

podatek leśny w 2015 roku wynosi 41,547 zł/hektar fizyczny