artykuł nr 1

podatek leśny w 2020 roku

podatek leśny w 2020 roku wynosi 42,7328 zł/hektar fizyczny

artykuł nr 2

podatek leśny w 2019 roku

podatek leśny w 2019 roku wynosi 42,2356 zł/hektar fizyczny

artykuł nr 3

podatek leśny w 2014 roku

podatek leśny w 2015 roku wynosi 41,547 zł/hektar fizyczny

artykuł nr 4

podatek leśny w 2014 roku

podatek leśny w 2014 roku wynosi 37,631 zł/hektar fizyczny

artykuł nr 5

podatek leśny w 2013 roku

podatek leśny w 2013 roku wynosi 41,01 zł/hektar fizyczny