artykuł nr 1

podatek od posiadania psów

UCHWAŁA Nr 228/XXVI/2005 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie: podatku od posiadania psów.