artykuł nr 1

Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy

Opłatę reguluje Uchwała Nr 231/XXVI/2005 Rady Gminy Miedźno z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego