artykuł nr 1

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA NA 2004 ROK


Lp.

 Numer zarządzenia

Data podjęcia

Tytuł

zarządzenia

Termin wykonania

1

BR.0151/1/2004

30.01.2004

w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu

 

z dniem podjęcia

2

BR.0151/2/2004

30.01.2004

w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu

 

z dniem podjęcia

3

BR.0151/3/2004

30.01.2004

w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu

 

z dniem podjęcia

4

BR.0151/4/2004

30.01.2004

w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu

 

z dniem podjęcia

5

BR.0151/5/2004

30.01.2004

w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu

 

z dniem podjęcia

6

BR.0151/6/2004

30.01.2004

w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu

 

z dniem podjęcia

7

BR.0151/7/2004

09.02.2004

w sprawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno

 

z dniem podjęcia

8

BR.0151/8/2004

13.02.2004

w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Miedźno na 2004 r.

 

z dniem podjęcia

9

BR.0151/9/2004

16.02.2004

w sprawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku gimnazjum w Miedźnie.

 

z dniem podjęcia

10

BR.0151/10/2004

17.02.2004

w sprawie: przyjęcia do realizacji „Instrukcji Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego”.

 

z dniem podjęcia

11

BR.0151/11/2004

26.02.2004

w sprawie: powołania komisji  konkursowej

 

z dniem podjęcia

12

BR.0151/12/2004

26.02.2004

w sprawie: ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy

 

z dniem podjęcia

13

BR.0151/13/2004

27.02.2004

w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

z dniem podjęcia

14

BR.0151/14/2004

27.02.2004

w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

z dniem podjęcia

15

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIA WÓJTA 2004 ROK Nr BR. 0151/.../2004

Załączniki:
Zarządzenie Nr BR. 0151/129/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/128A/2004 25 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/128/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/127/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/126/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/125/2004 33 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/124/2004 33 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/122/2004 33 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/121/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/120/2004 22 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/118/2004 25 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/117/2004 48 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/116/2004 22 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/115/2004 22 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/114/2004 22 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/113/2004 24 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/112/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/110/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/109/2004 33 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/108/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/107/2004 33 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/106/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/105/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/104/2004 33 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/103/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/102/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/101/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/100/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/99/2004 25 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/98/2004 32 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/96/2004 27 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/95/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/94/2004 20 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/93/2004 29 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/92/2004 32 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/91/2004 32 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/90/2004 21 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/89/2004 22 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/88/2004 21 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/87/2004 34 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/86/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/85/2004 32 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/84/2004 34 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/83/2004 27 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/82/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/81/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/80/2004 27 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/79/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/78/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/77/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/76A/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/76/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/75A/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/75/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/74/2004 33 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/73/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/72/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/71/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/70/2004 29 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/69/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/68/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/67/2004 23 KB
Załącznik Nr 2 i 3 do zarządzenia Nr BR. 0151/66/2004 58 KB
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr BR. 0151/66/2004 56 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/66/2004 27 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/65/2004 27 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/64/2004 27 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/63/2004 36 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/62/2004 37 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/61/2004 33 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/60/2004 34 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/59/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/58/2004 34 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/57/2004 24 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/56/2004 36 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/55/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/54/2004 35 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/52/2004 23 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/51/2004 23 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/50/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/49/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/48/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/47/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/46/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/45/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/44/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/43/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/42/2004 36 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/41/2004 32 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/40/2004 94 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/39/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/38/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/37/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/36/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/35/2004 29 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/34/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/33/2004 31 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/32/2004 24 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/31/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/30/2004 21 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/29/2004 21 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/28/2004 22 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/27/2004 20 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/26/2004 22 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/25/2004 22 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/24/2004 22 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/23/2004 22 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/22/2004 22 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/21/2004 23 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/20/2004 23 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/19/2004 23 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/18/2004 23 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/17/2004 23 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/16/2004 27 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/15/2004 35 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/14/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/13/2004 30 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/12/2004 22 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/11/2004 29 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/10/2004 25 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/9/2004 55 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/8/2004 418 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/7/2004 56 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/6/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/5/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/4/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/3/2004 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/2/2004 6 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/1/2004 26 KB