artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 227/XXV/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmiana w budżecie Gminy.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 226/XXV/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmiana w budżecie Gminy.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 225/XXV/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmiana w budżecie Gminy.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 224/XXV/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmiana w budżecie Gminy.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 223/XXV/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmiana w budżecie Gminy.