artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 180/XXII/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: określenia inkasenta poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso w sołectwie Mokra

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 179/XXII/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: nabycia działek, na własność Gminy z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej oznaczonej numerami numerami D-969;970 w Borowej.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 178/XXII/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004r.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 177/XXII/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: odmowy zatwierdzenia zarządzenia Nr BR 0151/62/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. dotyczącego Regulaminu porządkowego wokół zbiornika retencyjnego „Ostrowy”.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 176/XXII/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zatwierdzenia zarządzenia Nr BR 0151/61/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. dotyczącego Regulaminu placu targowego.