artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 312/XXXVI/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: zmiana w budżecie gminy

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 311/XXXVI/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 r.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 310/XXXVI/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: przystąpienia do wykonania projektu budowlanego hali sportowej przy Zespole Szkół w Ostrowach.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 309/XXXVI/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: określenia inkasentów poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu wpłaty podatków pobranych przez inkasentów

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 308/XXXVI/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno.