artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 279/XXXII/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: zabezpieczenia w budżecie gminy w latach 2006 – 2007 środków finansowych na realizację inwestycji „Budowa Sali sportowej w miejscowości Ostrowy”.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 278/XXXII/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: zgłoszenia wniosku o dofinansowanie inwestycji „Budowa sali sportowej w miejscowości Ostrowy” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 277/XXXII/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: zaciągnięcia kredytu obrotowego na pokrycie deficytu budżetowego.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 276/XXXII/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: zabezpieczenia spłaty kredytu.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 275/XXXII/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku dotyczącego przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację Poradni Ginekologicznych usytuowanych w jednostkach organizacyjnych Zespołu.