artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 263/XXIX/2005 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 262/XXIX/2005 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 261/XXIX/2005 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: rozłożenia na raty ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 260/XXIX/2005 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 259/XXIX/2005 Rady Gminy w Miedźnie z...

przyznania pierwszeństwa najemcom w nabywaniu lokali komunalnych.