artykuł nr 1

Budżet na 2006 rok

Uchwała Nr 299/XXXVI/2005 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie: budżetu gminy na 2006 r.