artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 28/III/2006 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 24/III/2006 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: ustalenia wysokości odpisów na fundusz zdrowotny nauczycieli w roku 2007.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 23/III/2006 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Miedźno dodatków do wynagrodzenia, nagród socjalnych ...

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 20/III/2006 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Miedźno

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 19/III/2006 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmiany do Uchwały Nr 16/IV/2002 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 28 grudnia 2002 r. dotyczącej statutu Gminy Miedźno