artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 337/XLI/2006 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: ulg w podatku rolnym

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 336/XLI/2006 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zobowiązania usunięcia wad budowlanych sieci kanalizacyjnej.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 335/XLI/2006 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006r.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 334/XLI/2006 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Miedźno do kategorii dróg gminnych

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 333/XLI/2006 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006r.