artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 329/XXXIX/2006 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie : nadania nazw ulicom.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 328/XXXIX/2006 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 327/XXXIX/2006 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 326/XXXIX/2006 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: zmiana w budżecie gminy na 2006r.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 325/XXXIX/2006 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno.