artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 316/XXXVII/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Miedźno i jej jednostek organizacyjnych.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 315/XXXVII/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 314/XXXVII/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: nabycia działki nr 790/1 o pow. 41 m2 , na własność gminy z przeznaczeniem pod przepompownie.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 313/XXXVII/2005 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: przedłożenia planów pracy przez poszczególne stałe komisje Rady Gminy.