artykuł nr 1

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA NA 2006 ROK

Lp.

 Numer zarządzenia

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIA WÓJTA 2006 ROK Nr BR. 0151/.../2006

Załączniki:
załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR 0151/75/2006 39 KB
załącznik nr 2 do zarządzenia nr BR 0151/75/2006 25 KB
załącznik nr 1 do zarządzenia nr BR 0151/75/2006 37 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/75/2006 187 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/74/2006 str 2 85 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/74/2006 str 1 173 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/73/2006 113 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/72/2006 86 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/71/2006 95 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/70/2006 65 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/69/2006 100 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/68/2006 88 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/67/2006 90 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/66/2006 95 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/65/2006 86 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/63/2006 89 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/62/2006 98 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/61/2006 122 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/60/2006 321 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/59/2006 82 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/58/2006 87 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/57/2006 95 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/56/2006 81 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/55/2006 122 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/54/2006 112 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/53/2006 str 2 86 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/53/2006 str 1 130 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/52A/2006 72 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/52/2006 79 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/51/2006 325 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/50/2006 260 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/49/2006 str 3 127 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/49/2006 str 2 368 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/49/2006 str 1 364 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/48/2006 242 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/47/2006 25 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/46/2006 342 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/45/2006 238 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/44/2006 43 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/43/2006 40 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/42/2006 190 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/41/2006 43 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/40/2006 43 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/39/2006 43 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/38/2006 43 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/37/2006 241 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/36/2006 250 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/35/2006 234 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/34/2006 229 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/33/2006 223 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/32/2006 275 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/31/2006 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/30/2006 22 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/29/2006 27 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/28/2006 27 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/27/2006 27 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/26/2006 332 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/25/2006 286 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/23/2006 34 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/22/2006 49 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/21/2006 51 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/20/2006 102 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/19/2006 26 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/13/2006 63 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/12/2006 66 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/11/2006 74 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/10/2006 52 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/9/2006 219 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/8/2006 22 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/7/2006 22 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/6/2006 33 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/4/2006 234 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/3A/2006 47 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/3/2006 189 KB
załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr BR. 0151/1/2006 470 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/1/2006 21 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/17/2006 214 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/16/2006 36 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/15/2006 34 KB
Zarządzenie Nr BR. 0151/14/2006 33 KB