artykuł nr 1

Uchwała Nr 16/III/2006 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 28 grudnia 2006r.

 w sprawie: budżetu gminy na 2007 rok.