artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 123/XVI/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmiana w budżecie gminy na 2007r.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 122/XVI/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmiana w budżecie gminy na 2007r.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 121/XVI/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie : powiadomienia skarbnika gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 120/XVI/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie : nieodpłatnego przejęcia od AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY w OPOLU udziałów 105/144 części w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 53/1 o pow. 0,1194 ha.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 119/XVI/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.