artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 95/XII/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmiany wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 94/XII/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027 S Ostrowy - Kocin Stary - Cykarzew.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 93/XII/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmiana w budżecie gminy na 2007 r.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 92/XII/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmiana w budżecie gminy na 2007 r.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 91/XII/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zmiana w budżecie gminy na 2007 r.