artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 45/V/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 44/V/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: nabycia działki nr 137 o pow. 240 m2, na własność gminy z przeznaczeniem pod przepompownie.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 43/V/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: nabycia działki nr 1229/13 o pow. 154 m2, na własność gminy z przeznaczeniem pod przepompownie.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 42/V/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: nabycia działki nr 1412/41 o pow. 67 m2, na własność gminy z przeznaczeniem pod przepompownie.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 41/V/2007 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: nabycia działki nr 1580/20 o pow. 115 m2, na własność gminy z przeznaczeniem pod przepompownie.