artykuł nr 1

Uchwała Nr 109/XV/2007 Rady Gminy Miedźno z dnia z dnia 20 grudnia 2007r.

 w sprawie: budżetu gminy na 2008 rok.