artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 200/XXVII/2008 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: desygnowania przedstawiciela gminy do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 199/XXVII/2008 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 198/XXVII/2008 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 197/XXVII/2008 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Miedźno dodatków do wynagrodzenia, nagród, i dodatków socjal

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 196/XXVII/2008 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie : budżetu Gminy na 2009 rok. Uchwała ta jest publikowana w Prawo lokalne - Budżet 2009