artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 178/XXIV/2008 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Miedźno dla Gminy Kruszyna poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 177/XXIV/2008 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zmiana w budżecie gminy na 2008r.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 176/XXIV/2008 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 175/XXIV/2008 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zmiana w budżecie gminy na 2008r.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 174/XXIV/2008 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zmiany do Uchwały Rady Gminy Nr 160/XXII/2008 z dnia 4 lipca 2008r. dotyczącej udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Kłobuckiego