artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 157/XXI/2008 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia dla wójta.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 156/XXI/2008 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zmiany do uchwały Nr 40/V/2007 Rady Gminy Miedźno dotyczącej określenia inkasentów poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu wpłaty podatków pobranych przez inkasentów.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 155/XXI/2008 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: opłat wnoszonych przez rodziców za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 154/XX/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia...

w sprawie: w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia ?Razem na Wyżyny?

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 153/XX/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia...

w sprawie: zmiana w budżecie gminy na 2008