artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 137/XVIII/2008 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 136/XVIII/2008 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Miedźno oraz ich wydzierżawiania, użyczania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 135/XVIII/2008 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 134/XVIII/2008 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 133/XVIII/2008 Rady Gminy w Miedźnie...

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008r.