artykuł nr 1

Uchwała Nr 196/XXVII/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 grudnia 2008r.

w sprawie: budżetu Gminy na 2009 rok