artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 251/XXXIV/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 250/XXXIV/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2009.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 249/XXXIV/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zmiana w budżecie gminy na 2009r.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 248/XXXIV/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zmiana w budżecie gminy na 2009r.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 247/XXXIV/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.