artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 244/XXXIII/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zajęcia stanowiska w sprawie wniosku Pana Łukasza Szymonika

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 243/XXXIII/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 242/XXXIII/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zmiana w budżecie gminy na 2009r.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 241/XXXIII/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 240/XXXII/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zajęcia stanowiska Rady Gminy Miedźno dotyczącego projektu nowego statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.