artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 216/XXIX/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Miedźno dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków..

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 215/XXIX/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zmiana w budżecie gminy na 2009r.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 214/XXIX/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zmiany do uchwały Rady Gminy Miedźno Nr 206/XXVIII/2009 z dnia 11 lutego 2009r.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 213/XXIX/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowy nad Okszą na lata 2009-2015

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 212/XXIX/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych