artykuł nr 1

Uchwała Budżetowa Rady Gminy Miedźno Nr...

w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok.