artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 65/2010

w sprawie powierzenia pracownikom wykonywania zastrzeżonych dla siebie czynności

Załączniki:
Treść zarządzenia 125 KB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 115/2010

w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy

Załączniki:
Treść zarządzenia 45 KB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 112/2010

w sprawie powołania komisji odbioru i przekazania inwestycji pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ostrowach gm. Miedźno"

Załączniki:
Treść zarządzenia 45 KB
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 104/2010

w sprawie powołania komisji odbioru i przekazania inwestycji pn. "Poprawa infrastryktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Ostrowach nad Okszą"

Załączniki:
Treść zarządzenia 39 KB
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 101/2010

w sprawie powołania komisji odbioru i przekazania inwestycji "Remont chodnika przy ul. Wołyńskiej w Wapienniku"

Załączniki:
Treść zarządzenia 41 KB