artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 25/IV/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany do uchwały Nr 17/III/2010 z dnia 17.12.2010r. dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla wójta

Załączniki:
Treść uchwały 125 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 24/IV/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.

Załączniki:
Treść uchwały 137 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 23/IV/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia...

w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miedźno na lata 2011-2020.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 22/IV/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2011 rok

Ogłoszona w Dzienniku Urzedowym Województwa Śląskiego 21 lipca 2011 r., Nr 155, poz. 2905

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?ID=8824

Załączniki:
Treść uchwały 190 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 21/III/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia...

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedźno na rok 2010