artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 345/XLIX/2010 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie zmiany uchwały nr 141/XIX/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 17 kwietnia 2008r.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 344/XLIX/2010 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 343/XLIX/2010 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedźno na rok 2010

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 342/XLIX/2010 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie przejęcie od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie przebudowy chodników w drogach powiatowych.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 341/XLIX/2010 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej nr 656 043S Ostrowy nad Okszą (ul. Zadworna) – Borowa w Gminie Miedźno, Powiat Kłobucki”.