artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 322/XLV/2010 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 321/XLV/2010 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Miedźno

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 320/XLV/2010 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia medalu honorowego-„Zasłużony dla Gminy Miedźno”

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 319/XLV/2010 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miedźno na rok 2010

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 318/XLV/2010 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miedźno na rok 2010