artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 286/XL/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia...

w sprawie zmiany uchwały Nr 275/XXXIX/2009 Rady Gminy Miedźno z dnia 25 stycznia 2010r.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 285/XL/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia...

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedźno na rok 2010

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 284/XL/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia...

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedźno na rok 2010

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 283/XL/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia...

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedźno na 2010r.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 282/XL/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia...

w sprawie uchylenia uchwały Nr 267/XXXVIII/2009 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 grudnia 2009r.