artykuł nr 1

Informacje Urzędu Gminy

artykuł nr 2

Druki do pobrania

Szablony druków znajdują się w niżej zamieszczonej tabeli.

Dokumenty wymagane do utworzenia Komitetu Wyborczego Wyborców.

utworzenie Komitetu Wyborczego Wyborców Oświadczenie członków komitetu wyborczego wyborców o utworzeniu komitetu druk nr 1        
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego druk nr 2  
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców druk nr 3
 Oświadczenie osoby wchodzącej w skład komitetu wyborczego wyborców druk nr 4
 utworzenie Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej  Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji społecznej lub stowarzyszenia druk nr 5
 Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przejęciu obowiązków druk nr 6
 Oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przejęciu obowiązków druk nr 7

 Dokumenty wymagane do zgłoszenia listy kandydatów na radnych.

zgłoszenie listy kandydatów na radnych Zgłoszenie listy kandydatów na radnych druk nr 8  
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego druk nr 9
Propozycja formularza wykazu osób popierających liste kandydatów na radnych druk nr 10                
kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r, powinni złożyć następujące dokumenty Oświadczenie lustracyjne druk nr 11
Informację o złożonym oświadczeniu lustracyjnym druk nr 12

 Druk  nr 13 - zgłoszenie kandydata do Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy.

Druk nr 14 - zgłoszenie kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej.

Druk nr 15- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

 

artykuł nr 3

Gminna Komisja Wyborcza