artykuł nr 1

Informacje Rejonowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

artykuł nr 2

Informacje Urzędu Gminy

Informacja Wójta Gminy Miedźno o miejscach na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ogłoszenie o komisjach wyborczych, w których głosować będą mieszkańcy Miedźna

Ogłoszenie o komisjach wyborczych, w kórych głosować będą mieszkańcy Ostrów nad Okszą

Komunikat Wójta Gminy Miedźno dotyczący wpisania do rejestru wyborców

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Komunikat Wójta Gminy Miedźno dotyczący wpisania do spisu wyborców

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców wyborcy - obywatela UE niebędącego obywatelem polskim

Wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców z miejsca pobytu stałego w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w którym znajduje się lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wybroach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. oraz Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

Komunikat Wójta Gminy Miedźno dotyczący udostępnienia spisu wyborców

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedźno z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Miedźno z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych !!!

Informacja dla mężów zaufania

artykuł nr 3

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

 Zaświadczenie o prawie do głosowania

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespnedncyjngo przez wyborcę niepełnosprawnego

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Ustawowe terminy czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu

Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych