artykuł nr 1

Informacje Urzędu Gminy

Regulamin Obwodowych Komisji Wyborczych

Ustawowe terminy czynności wyborczych

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Miedźno miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obowodowych komisji wyborczych

Akt pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie przez pełnomocnika

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o prawie do uzyskania informacji o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym

Wniosek wyborcy niepełnosprawnego o przekazaniu informacji dotyczącej uprawnień przysługujących wyborcom niepełnosprawnym

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych: możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Informacje dotyczące spisu wyborców

Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Głosowanie korespondencyjne

Zgłoszenie zamiaru głosowania koresponednycjnego przez wyborcę

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

Wzór zaświadczenia dla męża zaufania

Informacja dotycząca zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów Prezydenta RP w 2015 r.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu Wyborów Prezydenta RP w 2015 r.

Wniosek wyborcy niepełnosprawnego o zamiarze głosowania przy użyciu nakładek do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

Zarządzenie Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zrządzenie Wójta Gminy Miedźno z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej do Zarządzenia  o powołaniu obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki

Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wykonywqania czynności związanych z głosowaniem koresponedencyjnym

Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzania aktów pełnomocnictwa

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

Informacja o ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

artykuł nr 2

Okręgowa Komisja Wyborcza

artykuł nr 3

Państwowa Komisja Wyborcza - wyjaśnienia, uchwały, informacje i pisma

artykuł nr 4

Prawo wyborcze