artykuł nr 1

Informacje dotyczące referendum

Informacje na temat referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Infromacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU

Wzór zgłoszenia kandydata(ów) na członka (członków) obwodowej komisji do spraw referendum 

Zarządzenie nr 90/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Miedźno miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji do spraw referendum

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 16 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Głosowanie korespondencyjne w kraju

Uprawnienia niepełnosprawnych osób uprawnionych

Wniosek Wyborcy Niepełnosprawnego o Przekazaniu informacji Dotyczącej Uprawnień Przysługujących Wyborcom Niepełnosprawnym

Wyłożenie spisu wyborców

Informacje dotyczące głosowania w referendum

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym- dla osób niegdzie nie zamieszkałych, przebywających na obszarze gminy.

Wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym - dla osób stale zamiekszałych na terenie gminy bez zameldowania.

Wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnkorajowym - dla osób czasowo przebywających na terenie gminy

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę

 

Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Miedźno z dnia 21 sieprnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.